இலங்கை ஐ.நா மனித உரிமைப் பேரவையின் நம்பகத்தன்மைக்கு சவால் விடுக்கின்றது. ஐ.நா மனித உரிமைப் பேரவை உறுதியாகப் பதிலிறுப்பது அவசியம்
2017-03-09


ஊடக அறிக்கை - தமிழ் மக்கள் பேரவை 16-02-17
2017-02-17


ஒடுக்கப்படும் மக்களின் குரலாய் கிழக்கு எழுக தமிழில் அணிதிரளுங்கள்- தமிழ் மக்கள் பேரவை அழைப்பு 03/02/17
2017-02-03


கிழக்கின் எழுக தமிழ் எழுச்சியுடன் கை கொடுத்து உதவுக: பேரவை அழைப்பு
2016-12-20


தமிழ் மக்கள் பேரவையுடன் கைகோர்த்து செயற்படமுன்வருமாறு புலம்பெயர் தமிழ் அமைப்புகளுக்கு அழைப்பு
2016-12-11


ஊடக அறிக்கை
2016-12-06


ஊடக அறிக்கை
2016-11-24


ஊடக அறிக்கை
2016-11-22


ஊடக அறிக்கை
2016-10-22


ஊடக அறிக்கை
2016-03-17


ஊடக அறிக்கை
2016-03-06


ஊடக அறிக்கை
2016-01-23


ஊடக அறிக்கை
2016-01-18


ஊடக அறிக்கை
2016-01-18


ஊடக அறிக்கை
2016-01-08


ஊடக அறிக்கை
2016-01-06


ஊடக அறிக்கை
2016-01-02


ஊடக அறிக்கை
2015-12-29


ஊடக அறிக்கை
2015-12-27


ஊடக அறிக்கை
2015-12-20


ஊடக அறிக்கை
2015-12-19