தமிழ் மக்கள் பேரவையின் பத்திரிகையாளர் மாநாடு இன்று (22-11-16) பிற்பகல் கொழும்பில்

 தமிழ் மக்கள் பேரவையினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பத்திரிகையாளர் மாநாடு இன்று பிற்பகல் ரொரிங்டன் சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ள இலங்கை மன்றக் க‌ல்லூரி கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெறவுள்ளது.