ஊடக அறிக்கை - தமிழ் மக்கள் பேரவை 16-02-17

கனம் ஆசிரியர் அவர்கட்கு,

கேப்பாபிலவு பிலக்குடியிருப்பு மற்றும் புதுக்குடியிருப்பு மக்களின் போராட்டம் குறித்து தமிழ் மக்கள் பேரவை விடுத்துள்ள அறிக்கையை இத்துடன் இணைத்துள்ளோம்.

  Download

 Download

இதை, தயவு செய்து உங்கள் ஊடகத்தில் பிரசுரித்து உதவுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டிக்கொள்கிறோம்.

 

நன்றி.

ஊடக இணைப்பாளர்

தமிழ் மக்கள் பேரவை

16/02/17